Kontakt

Föreningens officiella mailadress:
info@berattarfest.se

Eva Runesson ordf 0455-43439 mail
Eva-Britt Brunsmo sekr 072 501 35 88 mail
Maud Selander kassör 073 342 85 50 mail
Ingemar Lönnbom ledamot 070 831 03 92 mail
Michael Helgesson ledamot 0708-13 66 64 mail