Kontakt

Föreningens officiella mailadress:
info@berattarfest.se

Ingrid Mattisson ordf 0733-829487 mail
Ingemar Lönnbom sekr 0708-310392 mail
Maud Selander kassör 073 342 85 50 mail
Eva-Britt Brunsmo ledamot 070 831 03 92 mail
Michael Helgesson ledamot 0708-13 66 64 mail