Om projektet "Berättelser under Eken"


Alltihop började med ett möte i början av 2007 om landsbygdens turism och möjligheter. De flesta hembygdsföreningarna var representerade, och vid kvällens slut var alla överens om att det finns många små pärlor bortom allfarvägar och färgglada turistbroschyrer som borde lyftas fram och levandegöras. En arbetsgrupp bildades, som fick i uppdrag att undersöka möjligheter till stöd genom landsbygdsprogrammet.

I slutet av 2007 genomfördes en förstudie där Alnaryds samhällsförening, Tvings-Långasjö hembygdsförening och Kopparemåla kulturgrupp ingick. Där togs fram olika alternativ att arbeta vidare med. Med stöd av detta stod det klart att vi borde försöka få till stånd ett större projekt med hela Karlskronas landsbygd. Våren 2008 genomfördes också träffar i Rödeby och Kristianopel. Ytterligare en sak förde tankarna och arbetet framåt: Två storytelling-studenter gjorde ett projektarbete i Alnaryd - "bland torpare och troll i Tvings skogar" Längs väg K14 (från Jakobstorp till Lindet) har utspelats många både sanna och mindre sanna historier. Detta material användes som underlag för att skapa en upplevelsetur på nästan tre timmar, där besökarna fick se både näck, troll, skogssnuva och mycket mer. Ett trettiotal entusiaster ställde upp ideellt, och gav de speciellt inbjudna gästerna en spännande försommarkväll med skådespel, mat och musik.

Efter diverse turer bestämdes att projektet skulle fokusera på ett årligt evenemang som grundar sig på berättelser och händelser i bygden. Ansökan beviljades så i december 2008, och projektet kunde ta fart.

Projektplanen finns  här (PDF).